Laryngitida u dětí

Laryngitida v současnosti patří mezi nejčastější onemocnění u dětí. Jedná se o zánět horního úseku dýchacích cest – hrtanu. Zánět postihuje hlasivky a jejich okolí. Nejčastější příčinou laryngitidy je virová infekce. Mezi další faktory tohoto onemocnění však může patřit i oslabená imunita, alergie, teplotní změny, či zátěž hlasivek.

Laryngitida se nejčastěji vyskytuje v chladnějších měsících u dětí od 2 do 5 let. Děti jsou v tomto věku náchylnější, protože mají relativně úzké dýchací prostory pod hlasivkami. Při nástupu laryngitidy se tyto prostory zanítí, vznikne otok a zúží se hrtan. Výsledkem je vznik velkých dechových potíží. Starší děti a dospělí mají dýchací cesty prostornější, a tudíž je u nich toto onemocnění vzácnější.

Jak se laryngitida projevuje?

Existují různé formy laryngitidy. U dětí je však závažnější laryngitida subglotická. Během této nemoci dochází k otoku podslizniční tkáně pod hlasivkami. Onemocnění se typicky projevuje v nočních hodinách záchvatem štěkavého kašle, špatným dýcháním, či chraptivým hlasem. Dítě je navíc schvácené a vyděšené.

Při výrazném zúžení hrtanu se může projevit i nedostatečné okysličení tkání. Na rtech, prstech a uších se může objevit modrání pokožky, dítě se potí a srdíčko tluče jako o závod. Onemocnění může provázet i zvýšená teplota.

Laryngitida může vzniknout jak po předchozích známkách nachlazení, jako je rýma nebo zvýšená teplota, tak i náhle z plného zdraví.

Jak postupovat při záchvatu laryngitidy?

Rodiče malých dětí jsou ze záchvatu laryngitidy často velmi vyděšení, zvláště poprvé, kdy ještě nevědí, o co se jedná. Základem je postupovat tak, aby se snížil otok dýchacích cest a zlepšilo se i dýchání.

 • Nejdůležitější je zachovat klid a svoji nervozitu nepřenášet na dítě.
 • Dítě uklidněte (třeba mu vyprávějte pohádku, vezměte jej do náručí atd.), uložte jej do polosedu a nepodávejte mu horké nápoje, které otok sliznic spíše zhoršují.
 • Důležitý je studený vzduch – otevřete okna v místnosti dokořán, dítě oblékněte, případně ještě zabalte do deky a posaďte ho k otevřenému oknu, nebo vyneste ven.
 • Pokud venku není zima, nechte děti dýchat studený vzduch z mrazáku. Otok v krku můžete zmírnit také zmrzlinou.
 • Na krk pacientovi dejte Priessnitzův obklad – postup viz níže.

Využití zábalů Mamavis

MUDr. Jaroslav Novotný radí:

Při laryngitidě použijte studený (co nejchladnější) zábal na krk.

Aplikujte na 5-8 minut. Poté sundejte a opakujte po 1-2 hodinách. Opakujte cca 4-6x denně. Při záchvatu kašle opakujte i několikrát za hodinu (cca 4x).

Případně své dítě vystavte v zimních měsících dýchání co nejchladnějšího vzduchu (zabalte jej do peřiny s čepicí na hlavě a držte jej u otevřeného okna).

Aplikace Priessnitzova zábalu:

 1. Vnitřní odnímatelný díl (obklad) zábalového pásu vyjměte a namočte do studené vody (v případě laryngitidy co nejstudenější, ale tak, aby to dítě zvládlo).
 2. Vyždímaný obklad vložte zpět do zábalového pásu.
 3. Pásem obejměte postižené místo a upevněte suchým zipem. Zábal by měl dobře přilnout.
 • Podat můžete léky na snížení teploty.
 • Pokud se stav nelepší, teplota je vyšší než 39 °C, dítě má potíže při polykání, vytékají mu z úst sliny nebo má sníženou pohyblivost krku, je nezbytné akutní lékařské ošetření.
 • Nevozte dítě sami na pohotovost, zavolejte rychlou záchrannou službu na čísle 155.
 • Pokud dochází k laryngitidám opakovaně, lékař obvykle vybaví maminku rektálními čípky – kortikoidní čípek k zavedení do konečníku, který rychle sníží otok dýchacích cest.

Jak laryngitidě předcházet?

Přímá rada, jak laryngitidě předejít, neexistuje, protože je onemocnění způsobeno virovou infekcí. Lze však provést určité kroky, které sníží možnost vzniku laryngitidy.

 • Tak jako u každého virového onemocnění je důležité posílení imunity – choďte s dětmi často ven na čerstvý vzduch, společně se otužujte a přijímejte dostatečné množství vitaminů.
 • V chladných měsících nepřetápějte místnosti, kde dítě spí.
 • Zvlhčujte vzduch – pokud je v domácnosti sucho a přetopeno, jsou dýchací cesty drážděny a snižuje se jejich obranyschopnost.

Přejeme Vám i Vašim dětem pevné zdraví, a i kdyby Vás toto onemocnění zastihlo, doufáme, že Vám naše zábaly Mamavis pomohou s rychlejším uzdravením.

Zábaly Mamavis v provozu Karlovarské krajské nemocnici a.s.
Zábaly na laryngitidu doporučuje Vedoucí lékař Priessnitzových léčebných lázní a.s, MUDr. Jaroslav Novotný
Martina Štefanková
Máma, která ví... že příroda léčí a je milující Matkou nás všech. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře